"Načítání..."

Úvod

Respektování soukromí a ochrana osobních údajů našich klientů jsou pro nás na webu Stomatologie Jecna Péče nesmírně důležité. Tento dokument, nazvaný Zásady ochrany osobních údajů, poskytuje podrobné informace o tom, jak s vašimi daty nakládáme, jak je chráníme a jaké jsou vaše práva. V následujících odstavcích se dozvíte, jaké osobní údaje sbíráme, pro jaké účely je využíváme, komu mohou být předávány a jak můžete ovlivnit jejich používání.

Sběr a využití osobních údajů

Vedle poskytování informací o stomatologii a ochraně zubů se zavazujeme pečlivě zacházet s osobními informacemi, které od vás získáváme. Osobní údaje získáváme především při registraci na našem webu, při objednání služeb či při komunikaci. Sbíráme data jako jsou jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, a v případě objednání služeb i další údaje nezbytné pro splnění vaší objednávky. Tato data používáme k zajištění správného poskytnutí služeb, zlepšení obsahu webu, i pro komunikační a marketingové účely.

Bezpečnost a ochrana údajů

Pro zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů používáme širokou škálu technologických i organizačních opatření. Data jsou uložena na zabezpečených serverech a pravidelně provádíme opatření proti neoprávněnému přístupu, ztrátě či zneužití údajů. Snažíme se o nepřetržitou aktualizaci a zlepšování našich bezpečnostních protokolů k ochraně vašich informací.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte právo na přístup, opravu, vymazání nebo omezení zpracování vašich osobních údajů, právo na námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud máte pocit, že je s vašimi daty nakládáno v rozporu s ochranou vašeho soukromí, máte možnost obrátit se s žádostí nebo stížností přímo na nás nebo na příslušný dozorový úřad.

Kontaktní informace

Veškeré dotazy, přání nebo stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů můžete směřovat na naši kontaktní e-mailovou adresu [email protected]. Pro přímé písemné kontakty můžete využít následující adresy: Lenka Novotná, Kounicova 50, 602 00 Brno-střed, Česká republika.

Napsat komentář