"Načítání..."

Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s nařízením GDPR se Stomatologie Jecna Péče zavazuje k ochraně osobních údajů našich klientů. Tyto zásady popisují, jaké druhy osobních údajů shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jak je chráníme. Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré informace získané prostřednictvím naší webové stránky nebo jiných formách komunikace.

Sběr a využití osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme za účelem zajištění kvalitních stomatologických služeb, zlepšení našich služeb a pro komunikaci s klienty. Tyto údaje mohou zahrnovat vaše jméno, kontaktní informace, zdravotnické informace a případné další údaje, které konkrétně souvisí s poskytováním stomatologických služeb. každý údaj shromažďujeme pouze se souhlasem dotčené osoby a za předpokladu, že jeho zpracování je nezbytné pro některou z právních povinností, které nám ukládá platná legislativa.

Zabezpečení a ochrana údajů

Pro zabezpečení a ochranu vašich osobních údajů jsme implementovali řadu technických a organizačních opatření. Tyto opatření zahrnují, ale nejsou omezeny na, zavedení interních postupů, školení zaměstnanců, fyzickou ochranu prostor, kde se s osobními údaji nakládá, a používání šifrovaní a zabezpečených serverů. Všechna tato opatření jsou pravidelně přezkoumávána a aktualizována tak, aby reflektovala nejnovější technologické pokroky a legislativní změny v oblasti ochrany údajů.

Práva subjektu údajů

Podle nařízení GDPR má každá osoba, jejíž údaje zpracováváme, právo na přístup k těmto údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, právo omezit zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo požadavky ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]. Zavazujeme se reagovat na vaše požadavky bez zbytečného odkladu.

Kontaktní informace

Pro jakékoli dotazy týkající se ochrany vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat. Správcem vašich osobních údajů je Lenka Novotná, která je dostupná na uvedené adrese Kounicova 50, 602 00 Brno-střed, Česká republika nebo na e-mailu [email protected].

Napsat komentář