"Načítání..."

Úvodní ustanovení

Vážení návštěvníci, vitají vás Obchodní podmíky webové stránké Stomatologie Jecna Péče. Tento dokument slouží k vymezení a objasnění vzájemných práv a povinností mezi provozovatelem webu a jeho uživateli. Čtení a souhlasyení s těmito podmíkami je nezbytnou podmíkou pro využívání obsahu a služeb na naší webové stránce. V následujících odstavcích Vám podrobně představíme, jaké informace a služby nabízíme, jak s nimi můžete nakládat a jaké máte práva a povinnosti. Je důležité poznamenat, že jakákoli interakce s naší webovou stránkou podléhá těmto podmínkám, proto důkladně doporučujeme jejich pečlivé pročtení a pochopení.

Používání webové stránky

Naši webovou stránku a její obsah můžete využívat pouze v souladu s těmito obchodními podmínkami a platným právním řádem České republiky. Webová stránka a veškerý její obsah jsou chráněny autorským právem a jinými právy duševního vlastnictví. Jakékoliv neoprávněné užití obsahu stránky, včetně jeho kopírování, rozšiřování či jakýkoliv jiný způsob jeho šíření, bez předchozího souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno. Uživatel nesmí provádět žádné činnosti, které by mohly poškodit nebo nepřiměřeně zatížit webovou stránku, její technologické zázemí nebo omezovaly ostatní uživatele ve využívání webové stránky.

Práva a povinnosti provozovatele

Jako provozovatel tohoto webu, Lenka Novotná s adresou sídla Kounicova 50, 602 00 Brno-střed, Česká republika, email [email protected], se zavazujeme poskytovat návštěvníkům kvalitní a aktuální informace o stomatologii a péči o zuby. Zavazujeme se chránit osobní údaje uživatelů v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Provozovatel má právo kdykoliv upravit, změnit nebo aktualizovat jakýkoliv obsah webové stránky, jak tyto obchodní podmínky, tak bez předchozího upozornění.

Osobní údaje a ochrana soukromí

Rozumíme důležitosti ochrany soukromí a osobních údajů našich návštěvníků. Veškeré osobní údaje získané prostřednictvím našeho webu jsou zpracovávány v souladu s nařízením GDPR a zákony České republiky. Podrobné informace o sběru, zpracování a ochraně osobních údajů jsou uvedeny v sekci "Ochrana osobních údajů".

Reklamace a odstoupení od smlouvy

V případě, že jsou na naší webové stránce nabízeny služby nebo produkty, tak postup při reklamacích a odstoupení od smlouvy se řídí obecnými předpisy platnými v České republice. Uživatelé mají právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od její uzavření. V případě reklamace služby či produktu je nezbytné postupovat v souladu s reklamačním řádem, který je k dispozici na webových stránkách.

Napsat komentář